Privacy Policy

Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення
Ця політика обробки персональних даних складена на основі Конституції України і Закону України «Про захист персональних даних» з 01.06.2010 р. №2297-VI
 та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, які застовує ФОП "Котвицька Надія Олександрівна" (далі - Оператор).
1.1. Оператор має своєю найважливішою метою здійснювати свою діяльність при співпраці прав і свободи людини та громадянина при обробці своїх персональних даних, у тому числі захищаючи права на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовує всю інформацію, яку Оператор може отримати від відвідувачів веб-сайту http://www.molodo.me/.
 
2. Основні поняття, що використовуються в політиці
2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів вичислильної техніки;
2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення оброблення персональних даних (для вимкнення випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
2.3. Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програма для ЕВМ та бази даних, що забезпечують їх доступність у мережах Інтернет за сетевим адресою http://www.molodo.me/;
2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність вмістів, що містяться в базах даних персональних даних, та забезпечення їх обробки інформаційними технологіями та технічними засобами;
2.5. Забезпечення персональних даних - дії в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації щодо забезпечення персональних даних конкретного Користувача або іного підручного персональних даних;
2.6. Обработка особистих даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), здійснених із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), виведення, використання, передача (поширення, надання, доступ), надання інформації, блокування, удалення, видалення персональних даних;
2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами, що організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, підлеглі обробки, дії (операції), виконані з персональними данними;
2.8. Персональні дані - будь яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного або визначеного користувачем веб-сайту http://www.molodo.me/;
2.9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту http://www.molodo.me/;
2.10. Надання персональних даних - дії, створені на розкритті персональних даних визначеному лиці або визначеному кругу осіб;
2.11. Розповсюдження персональних даних - будь-які дії, створені на розкритті персональних даних невизначеним круговим особам (передача персональних даних) або означення з персональними даними неограниченого кругового обліку, у тому числі обнародування персональних даних у масиві масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних сетях або повідомлення про вихід к персональному даному каким-або іним способом;
2.12. Трансгранична передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземного фізичного або іноземного юридичного управління;
2.13. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані видаляються за допомогою невідповідності подальшому відновленню вмісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) уніфікуються матеріальні носії персональних даних.
 
3. Оператор може обробляти такі персональні дані користувача
3.1. Прізвище, им'я, по-батькові;
3.2. Електронна адреса;
3.3. Номера телефонів;
3.4. Адреса відділення Нової Пошти;
3.5. Також на сайті відбувається збір та обробка даних про відвідувачів (у т.ч. файлів "cookie") за допомогою сервісів Інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інші).
3.6. Вищезазначені дані далі за текстом Політики, об’єднані загальним поняттям Персональні дані.
 
4. Цілі обробки персональних даних
4.1. Ціль обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою відправлення електронних пісем; укладення, виконання та прекращення громадянсько-правових договорів; надання повідомлення доступу Користувачеві до сервісу, інформації та / або матеріалів, що містяться на веб-сайті; Уточнення деталей заказа.
4.2. Також Оператор має право направити Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може повідомити про отримання інформаційних повідомлень, зробивши Оператор листа на адресу електронної пошти kotvytskaya.nadiya@gmail.com з пометкою «Отказ від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».
4.3. Забезпечені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів Інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії користувачів на сайті, покращення якості веб-сайту та його зміст.
 
5. Правові основи обробки персональних даних
5.1. Оператор звертається до персональних даних користувача лише в разі їх заповнення та / або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті http://www.molodo.me/. Заповнення відповідних форм та / або передача своїх персональних даних Оператору, Користувач виражає своє погодження з даною Політикою.
5.2. Оператор обробляє надані дані про користувача у випадку, якщо це вирішено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» та використання технологій JavaScript).
 
6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпечність персональних даних, які обрабатываются Оператором, забезпечується за допомогою реалізації правових, організаційних та технічних служб, необхідних для виконання в повному обсязі вимог, що діють законодавчих органів у галузі захисту персональних даних.
6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і приймає всі можливі заходи, що включає доступ до персональних даних неустановлених осіб.
6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за вимкненням випадків, пов'язаних із виконанням діючого законодавства.
6.3. У разі виявлення неточностей в особистих даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно за допомогою пристроїв Оператор повідомляє адресу електронної пошти Оператора  kotvytskaya.nadiya@gmail.com з поміткою «Актуалізація персональних даних».
6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкрити своє погодження на обробці персональних даних, зробити Оператор повідомлення через електронну пошту на електронну адресу Оператора kotvytskaya.nadiya@gmail.com з поміткою «Відгук згоди на обробку персональних даних».
 
7. Трансгранична передача персональних даних
7.1. Оператор до початку здійснення трансграничної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземному державному управлінню, на території якого передбачається здійснити передачу персональних даних, забезпечуючи надійну захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2. Трансгранична передача персональних даних на території зарубіжних держав, що не відповідають вищевикладеним вимогам, може бути здійснена лише у разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на трансграничну передачу його персональних даних та / або виконання висновків, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
 
8. Заключні положення
8.1. Користувач може отримувати будь-які розробки за інтересами, обробляючи дані своїх персональних даних, працюючи з оператором за допомогою електронної пошти  kotvytskaya.nadiya@gmail.com.
8.2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її нової версії.
8.3. Актуальна версія Політика у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою http://www.molodo.me/privacy/.